Gender:

Season:

Akira (Aki Nishimoto) Akira
Aki Nishimoto
Asura (Yoshiko Yashima) Asura
Yoshiko Yashima
Benkei (Nobuyuki Mitsuhashi) Benkei
Nobuyuki Mitsuhashi
Boze (Takashi 'Alexander' Otsuka) Boze
Takashi 'Alexander' Otsuka
Dragon (Hideo Ninomiya) Dragon
Hideo Ninomiya
Fubuki (Hiroko Suzuki) Fubuki
Hiroko Suzuki
Fujiyama (Shunji 'Kenji' Takano) Fujiyama
Shunji 'Kenji' Takano
Gokdow (Shibasaki Gaou) Gokdow
Shibasaki Gaou
Haan (Yokosuka Chaya) Haan
Yokosuka Chaya
Hayate (Ken Nakada) Hayate
Ken Nakada
Hokuto (Yusuke Tamasu) Hokuto
Yusuke Tamasu
Kaio (Yasushi Keiko) Kaio
Yasushi Keiko
Kurenai (Yayoi Urano) Kurenai
Yayoi Urano
Ninja (Shogo Shiotani) Ninja
Shogo Shiotani
Riki (Tonosaki Tribute) Riki
Tonosaki Tribute
Sara (Aki Takakura) Sara
Aki Takakura
Tiger (Hidetada Yamagishi) Tiger
Hidetada Yamagishi
Wonryu (Hiroshi Yamazaki) Wonryu
Hiroshi Yamazaki
Yung (Mari Fujisawa) Yung
Mari Fujisawa

Your Comments: